Swedish

Monica Wahlfridsson; Autodidakt konstnär med specialitet på intuitiv och spirituell konst.

Jag är född och uppvuxen i Norrköping, är numera boende och verksam på Vikbolandet i Östergötland.

Jag har tecknat och målat så länge jag kan minnas och använder mig av olika tekniker och färger, men föredrar att måla med olja.

Mina alster skapas genom en inre, meditativ process – ett konstant flöde av bilder som kommer till mig när jag mediterar och, eller, vistas i naturen. Bilderna växer fram på duken, som om konstverken skapas av sig själv och jag bara håller i penseln.

Min uppgift är att vara fokuserad och fånga upp fragmenten, för att sedan uttrycka dessa på målarduken.

Det är alltid lika givande att studera en målning tillsammans med andra och samtala om olika motiv som framkommit – ibland finns där både ansikten och ljusa väsen av olika slag. Jag får ofta höra att mina tavlor berör, att de är ljusfyllda och förmedlar lugn och harmoni.

I samband med en utställning för några år sedan, var det en kvinna som blev så rörd av en tavla som heter ”Skyddsängel” att hon grät. Varför vet jag inte, men det skapade förundran och många tankar i mig.

Jag är öppen för olika former av kreativt samarbete – även utställningar. Önskar du köpa någon av mina tavlor, eller om du vill ”låna” en bild för något specifikt ändamål är du välkommen att kontakta mig.  Allt användande av mina målningar sker enligt överenskommelse och att jag som skapare av mina verk bestämmer hur mina alster får användas.

English

Monica Wahlfridsson; Autodidact artist specializing in intuitive and spiritual art.

I was born and raised in Norrköping and today I live and work at Vikbolandet in Östergötland.

I have been drawing and painting as long as I can remember and I use different techniques and colours, but I prefer painting in oil.

My work is created through an inner meditative process – a constant flow of images during meditation or when staying in the nature. The images develop on the canvas as if the paintings are created by themselves with me just holding the brush.

My task is to be focused and catch the fragments to be able to express them on the canvas.

It´s always rewarding to study a painting together with others and talk about the different motifs that emerge. Sometimes there are faces as well as light beings of different kinds. I have often been told by people how strongly affected they are by my paintings and that they are filled with light and bring peace and harmony.

At an exhibition a few years ago, a woman was so touched by a painting called “Guardian angel” that she started crying. I don´t know why, but it kept me wondering a lot.

I´m open for different kinds of creative cooperation – including exhibitions. If you wish to buy one of my paintings, or if you would like to “borrow” a picture for a specific purpose, you are very welcome to contact me. All my work is only to be used in agreement with me. Since I am the creator of my paintings, I decide how my work can be used.